PPD-M S.A.
Slogan 2

Realizacje 2023

Budowa Centrum Komunikacyjnego w Zakopanem

Inwestor: Gmina Zakopane
Termin realizacji: 2018 r. - 23.09.2023 r.
Neon Dworzec i Giewont
Zatoki autobusowe i Giewont Parking podziemny
Rondo i Giewont Rondo

Remont drogi gminnej ul.Jana Pawła II w granicach istniejącego pasa drogowego
w Białym Dunajcu na trzech odcinkach:
- odcinek I w km 0+000,00- 0+405,00
- odcinek II w km 1+511,00-2+068,50
- odcinek III w km 2+940,50- 3+477,00

Inwestor: Gmina Biały Dunajec
Termin realizacji: 2022 - 2023
Ulica 1 Ulica 2
Vogele 1 Vogele 2
Vogele 3

Remont drogi gminnej w miejscowości Rzepiska (gmina Bukowina Tatrzańska)
w km od 0+000 do km 4+145 na dwóch odcinkach:
- odcinek I w km 0+008 – 1+320
- odcinek II w km 1+320 – 4+145

Inwestor: Gmina Bukowina Tatrzańska
Termin realizacji: 2022 - 2023
Vogele Podjazd
Zjazd

Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Odrowąż: "Grapa-Beskid" K360181,
"Harkabuz-Beskid" K360416, "Kaplica-Grapa" K360180

Inwestor: Gmina Czarny Dunajec
Termin realizacji: 2022 - 2023
Otwarcie Ulica 1
Ulica 2 Ulica 3
Budowa 1 Budowa 2
Budowa 3 Teren 1
Teren 2 Teren 3

Realizacje 2022

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1663K Długopole-Pieniążkowice-Piekielnik
od km 0+143,70 do km 0+393,55 wraz z budową mostu w km 0+231,55
w miejscowości Długopole

Inwestor: Powiat Nowotarski
Termin realizacji: 2021 - 2022
Most Most
Most Most

Realizacje 2020

Budowa mostu na potoku Leśnica w ciągu drogi gminnej nr ewid. 4276
wraz z budową dróg wewnętrznych na dojazdach do mostu oraz zabezpieczeniem
brzegów potoku w miejscowości Leśnica–Groń–Muchówka

Inwestor: Gmina Bukowina Tatrzańska
Termin realizacji: 25.10.2019 r. - 30.06.2020 r.
Most Most
Droga
Rozbudowa drogi powiatowej nr 1663K Długopole-Pieniążkowice-Piekielnik
od km 0+393,55 do km 0+910,20 wraz z rozbiórką istniejącego mostu
i budową nowego mostu na potoku Piekielnik w km 0+640,00
w ciągu drogi powiatowej nr 1663K Długopole-Pieniążkowice-Piekielnik
w km 0+724,55 w miejscowości Długopole

Inwestor: Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Termin realizacji: 24.09.2019 r. - 31.07.2020 r.
Most Droga
Droga

Historyczno–kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr
Etap III - Przebudowa drogi gminnej o nazwie lokalnej „Pod Upłoz” w km 0+000-1+115

Inwestor: Gmina Łapsze Niżne
Termin realizacji: 25.02.2020 r. - 16.06.2020 r.
Krowa na szlaku historyczno-kulturowo-przyrodniczym wokół Tatr Deszcz na szlaku historyczno-kulturowo-przyrodniczym wokół Tatr

Realizacje 2019


Czarna Dama - ścieżka rowerowa wokół Jeziora Czorsztyńskiego

Fotografia #2 ścieżki rowerowej wokół Jeziora Czorsztyńskiego Fotografia #3 ścieżki rowerowej wokół Jeziora Czorsztyńskiego
Fotografia #4 ścieżki rowerowej wokół Jeziora Czorsztyńskiego
Fotografia #1 ścieżki rowerowej wokół Jeziora Czorsztyńskiego

Realizacje 2012


 • Drogi krajowe


 • Most na rzece Rabie w miejscowości Mszana Dolna w ciągu DK nr 28

  Fotografia #1 oddanego mostu na Rabie w Mszanie Dolnej Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
  Termin oddania: 15.10.2012
 • Drogi wojewódzkie


 • Drogi powiatowe


 • Realizacje 2011


 • Drogi krajowe


 • Budowa mostu na rzece Rabie w miejscowości Mszana Dolna w ciągu DK nr 28 wraz z budową mostu tymaczasowego
  Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
  Termin realizacji: 2011-2012

  Fotografia #1 robót Mszana Dolna Fotografia #2 robót Mszana Dolna
  Fotografia #3 robót Mszana Dolna Fotografia #4 robót Mszana Dolna
  Fotografia #5 robót Mszana Dolna Fotografia #6 robót Mszana Dolna

  Remonty mostów na potokach Dorulowym i Skupinów w ciągu DK nr 47 Rabka–Zakopane w miejscowości Poronin
  Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
  Termin realizacji: 2011
  Zakres robót:

  Fotografia #1 robót Poronin Fotografia #2 robót Poronin

 • Drogi wojewódzkie • Drogi powiatowe


 • Modernizacja połączenia drogowego Ludźmierz–Klikuszowa wraz z remontem obiektu mostowego
  Inwestor: Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
  Termin realizacji: sierpień 2011 – październik 2011
  Zakres robót:

  Fotografia #1 robót Ludźmierz Fotografia #2 robót Ludźmierz
  Fotografia #3 robót Ludźmierz Fotografia #4 robót Ludźmierz

  Realizacje 2010


 • Drogi krajowe


 • Przebudowa drogi krajowej nr 7 na odcinku Zabornia - Chyżne

  Fotografia #1 robót DK7 Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
  Termin realizacji: październik 2007 – listopad 2009
  Zakres robót: wzmocnienie oraz całkowita wymiana konstrukcji nawierzchni; wymiana konstrukcji nawierzchni pobocza; modernizacja skrzyżowań; przebudowa chodników, zatok autobusowych oraz zjazdów do gospodarstw; remont, przebudowa oraz wykonanie brakujących elementów odwodnienia; wymiana oraz uzupełnienie elementów bezpieczeństwa; przebudowa urządzeń obcych (teletechnika, kanalizacja); budowa dojazdów do obiektów mostowych, budowa i przebudowa przepustów, przebudowa 5 obiektów mostowych

  Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z remontem nawierzchni drogi krajowej 52 na odcinkach: Bulowice – Andrychów, Chocznia – Wadowice oraz odcinku w m. Chocznia

  Fotografia #1 robót DK52 Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
  Termin realizacji: sierpień 2010 - maj 2011
  Zakres robót: roboty dotyczyły odnowy nawierzchni, wykonania odwodnienia, remontów chodników i zatok autobusowych, wykonania oznakowania, oraz remontów skrzyżowań i zjazdów

  Obiekt mostowy: remont wiaduktu zlokalizowanego w ciągu drogi krajowej 47 Rabka - Zakopane nad drogą krajową 49 Nowy Targ – Jurgów

  Fotografia #1 robót DK47 nad DK49 Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
  Termin realizacji: sierpień - listopad 2010
  Zakres robót: rozbiórka nawierzchni bitumicznej ,rozbiórka płyt pomostu, rozbiórka i montaż nowych belek strunobetonowych, odtworzenie żelbetowej płyt pomostu, wykonanie kap chodnikowych, montaż barier, wymiana izolacji, wykonanie nawierzchni bitumicznej

  Obiekt mostowy: remont mostu na potoku Czarny Dunajec w ciągu drogi krajowej 47 Rabka - Nowy Targ

  Fotografia #1 robót DK47 nad potokiem Czarny Dunajec Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
  Termin realizacji: listopad 2009 - czerwiec 2010
  Zakres robót: roboty konserwacyjne m.in. zabezpieczenia antykorozyjne powierzchni betonowych podpór i przęsła, wymiany m.in. kapy chodnikowej, krawężników kamiennych, remont obrukowania kamiennych stożków, wymiana dylatacji, remont nawierzchni jezdni i chodników, wymian barier stalowych • Drogi wojewódzkie

 • Modernizacja drogi wojewódzkiej 957 od Białki do Nowego Targu, ETAP I

  Fotografia #1 robót DW957 Inwestor:Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
  Termin realizacji: luty 2008 – listopad 2010
  Zakres robót: przygotowanie zastępczej organizacji ruchu, wykonanie i remonty poboczy, roboty nawierzchniowe, zaprojektowanie i wykonanie kanalizacji deszczowej, remonty lub budowa zatok autobusowych, przebudowa skrzyżowań, zaprojektowanie i wykonanie remontów przepustów wraz z remontem przepustów już istniejących, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego • Drogi powiatowe

 • Odbudowa drogi powiatowej nr K1675 Jabłonka – Lipnica Mała

  Inwestor: Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
  Termin realizacji: maj 2010 – czerwiec 2010
  Zakres robót: wykonanie ścięcia pobocza oraz zacięć w nawierzchni, oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową, wyprofilowanie nawierzchni, wykonanie warstwy ścieralnej, uzupełnienie poboczy

  Remont nawierzchni drogi powiatowej nr K1678 Raba Wyżna – Podwilk w ramach usuwania skutków powodzi

  Inwestor: Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
  Termin realizacji: wrzesień 2010 – październik 2010
  Zakres robót: wykonanie ścięcia pobocza, wykonanie warstwy profilowej, wykonanie warstwy ścieralnej, uzupełnienie poboczy, uzupełnienie i odpowiednie wyprofilowanie zjazdów i skrzyżowań z drogami gminnymi i wjazdami na posesje

  Odbudowa drogi powiatowej nr K1654 Ząb –Ratułów – Ciche – Chochołów

  Fotografia #1 robót K1654 Inwestor: Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
  Termin realizacji: sierpień 2010 – listopad 2010
  Zakres robót: frezowanie nawierzchni, ścięcie poboczy, skropienie istniejącej nawierzchni, wyrównanie istniejącej nawierzchni, wykonanie warstwy ścieralnej, wykonanie uzupełnienie poboczy

  Odbudowa drogi powiatowej nr K1664 Harkabuz – Piekielnik

  Inwestor: Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
  Termin realizacji: wrzesień 2010 – październik 2010
  Zakres robót: ścięcie poboczy, wykonanie warstwy profilowej z BA, wykonanie warstwy ścieralnej, uzupełnienie poboczy

  Odbudowa Drogi powiatowej nr K1677 Zubrzyca Górna – Sidzina – Bystra – Łętownia

  Fotografia #2 robót K1677 Inwestor: Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
  Termin realizacji: sierpień 2010 – listopad 2010
  Zakres robót: odbudowa drogi na przełomach w tym: opracowanie projektu organizacji ruchu, roboty remontowe, rozbiórka nawierzchni, wykonanie mechaniczne koryt, wykonanie sączek poprzecznych z kruszyw; mechaniczne ścinanie poboczy; odbudowa nawierzchni w tym; wyrównanie istniejącej podbudowy, regeneracja nawierzchni bitumicznej, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych, wykonanie podbudowy; odbudowa zniszczonego korpusu drogi w tym: rozebranie barier rozbiórka starych umocnień i narzutów oraz wykonanie nowych murów z koszy z siatki stalowej

  Usprawnienie transportu drogowego na obszarach kluczowych dla rozwoju społeczno – gospodarczego obejmującego modernizację odcinków dróg Powiatu Nowotarskiego – ETAP III

  Inwestor: Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
  Termin realizacji: sierpnia 2009 – maj 2010
  Zakres robót: ścianie poboczy, profilowanie nawierzchni, wykonanie warstwy ścieralnej, uzupełnienie poboczy, montaż barier ochronnych, odbudowa przepustów, odwodnienia, wykonanie nawierzchni

  Obiekt mostowy: odbudowa mostu na potoku Czarny Dunajec w ciągu drogi powiatowej nr K1659 Maruszyna – Ludźmierz – Czarny Dunajec

  Inwestor: Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
  Termin realizacji: kwiecień 2010 – wrzesień 2010
  Zakres robót: uzgodnienie , dopełnienie formalności a następnie przełożenie istniejącego gazociągu oraz wszystkich pozostałych istniejących sieci w obrębie mostu, opracowanie projektu i wykonanie kładki dla pieszych , rozbiórka istniejącego ustroju nośnego, wykonanie zabezpieczenia podpór w korycie potoku, remont podpór nurtowych i skrajnych, oczyszczenie konstrukcji nośnej mostu, montaż rusztu stalowego, deskowanie, betonowanie ustroju nożnego, montaż wyposażenia, roboty wykończeniowe na moście oraz w jego obrębie