PPD-M S.A.
Slogan 2

Oferta

Oferta

„Nie robimy wszystkiego, ale to co robimy, robimy dobrze.”

Ofertę Spółki Akcyjnej PPD-M stanowi głównie świadczenie usług z zakresu budownictwa komunikacyjnego w szerokim asortymencie robót. Wysoką jakość robót, potwierdzoną licznymi referencjami, certyfikatami i atestami osiągamy dzięki zatrudnieniu doświadczonej kadry o wysokich kwalifikacjach oraz dysponowaniu specjalistycznym sprzętem drogowym i mostowym.
Ofertę naszą poszerzają usługi najmu sprzętu drogowego, sprzedaż materiałów kamiennych i mieszanek mineralno–bitumicznych oraz Wytwórnia Betonów i Prefabrykatów Betonowych w Łopusznej.