PPD-M S.A.
Slogan 2

Dane rejestrowe Spółki

Firma Spółki:
PODHALAŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWO-MOSTOWE SPÓŁKA AKCYJNA

Siedziba Spółki:
kraj POLSKA, woj. MAŁOPOLSKIE, powiat NOWOTARSKI, gmina NOWY TARG, miejsc. NOWY TARG

Adres Spółki:
ul. SZAFLARSKA, nr 102, lok. ---, miejsc. NOWY TARG, kod 34-400, poczta NOWY TARG, kraj POLSKA

Numer KRS:
0000164949

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym:
24.06.2003

Oznaczenie Sądu:
RHB 980 Sąd Rejonowy Wydział Gospodarczy w Nowym Sączu

REGON:
490753850

NIP:
7350009666

VAT UE:
PL 7350009666

Wysokość kapitału zakładowego:
3 875 866,00 zł

Liczba akcji wszystkich emisji:
3875866

Wartość nominalna akcji:
1,00 ZŁ